سبک زندگی خودت را داشته باش

سبک زندگی خودت را داشته باش اگر میخواهی مسیر، فقط آن چه را برایت بنمایاند، که باید تجربه کنی، باید سعی کنی با تغییر زاویهدیدت همواره به احساس خوب برسی… حتی اگر به نظر برسد از قافله عقب مانده ای… حتی اگر منطقینباشد… حتی اگر به تجربه ثابت شده باشد…

عادت های خوب ایجاد کنید

عادت های خوب ایجاد کنید برایان تریسی می گوید: «عادت های خوب در خودتان ایجاد کنید و در آنها مهارت کافیبه دست آورید. یکی از چیزهایی که زندگی من را تغییر داد این کشف بود که می توانهمه ی عادت ها را با تکرار فرا گرفت. » عادت های خوب…

هرگز تسلیم نشوید

هرگز تسلیم نشوید برایان تریسی می گوید: «هنگامی کهبارها وبارها، چیزهای تازه را امتحانمی کنید، احتمالا موفق نخواهید شد. امازندگی من زمانی متحول شد که فهمیدمهیچ چیز، دس تکم چند بار اولی که آن راانجام م یدهم، موفق نمی شود. در نتیجهتصمیم گرفتم، یک ایده را قبل از اینکهدربار هی…

فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنید

فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنید برایان تریسی م یگوید: «از ۱۰ هدفی که دوست دارید درسال آینده به آنها برسید فهرستی تهیه کنید. این پرسش رامطرح کنید “اگر فقط بتوانم به یکی از اهداف این فهرستبرسم، کدام هدف بیشترین تأثیر مثبت را روی زندگی منخواهد گذاشت؟” آن…

توجه به تفاوت های شخصیتی

توجه به تفاوت هاي شخصيتي بياييد نگاهي بيندازيم به تفاوت هاي شخصيتي كه اغلب پيش از ازدواج تشخيص داده نميشوند و در مورد آنها گفتگو صورت نميگيرد .غالبا فردخوش بين و بدبين به سوي هم جذب ميشوند.فرد خوش بين نيمه پر ليوان را ميبيند در حالي كه فرد بدبين نيمه…

این عقاید از کجا می آیند؟

اين عقايد از كجا مي آيند؟ تأثير ثانويه بر دريافت شما از نقش هاي زندگي زناشويي، فلسفه ي شخصي خودتان در مورد مرد بودن و زن بودن است. فلسفه ي شما به اينپاسخ شما به اين سؤال به ميزان بسيار «؟ در روابط زناشويي مرد چه كاري انجام مي دهد…

زبان عشق آنها را یاد بگیرید

زبان عشق آنها را ياد بگيريد پيشنهاد ديگر من براي حفظ يك رابطه ي خوب و مثبت باوالدين همسر اين است كه زبان اصلي عشق آنها را ياد بگيريد و مرتبا با همان زبان باآنها سخن بگوييد. وقتي والدين همسر شما احساس كنند خالصانه دوستشان داريد اين امر جو مثبتي…

بخشش باعث ایجاد اعتماد دوباره نمیشود

بخشش باعث ايجاد اعتماد دوباره نميشود شوهري به لحاظ جنسي به همسرش وفادار نبوده است و پس از مدتي از اين كار دست كشيده و از همسرش عذرخواهي كرده است. همسر او درجلسه ي مشاوره به من گفت: " فكر ميكنم كه او را بخشيده ام اما به او اعتماد…

بخشش خاطرات ما را نابود نمیکند

بخشش خاطرات ما را نابود نميكند گاهي اوقات شنيده ام كه مردم ميگويند:"اگر فراموش نكرده باشيد،نبخشيده ايد" اين جمله درست نيست.ذهن انسان هر تجربه اي را ضبط ميكندخوب باشد يا بد، خوشايند ي ا ناخوشايند . روانشناسان توضيح داده اند كه ذهن انسان دو بخش دارد، ذهن خودآگاه و ذهن…

چگونه می توانید زبان عشق خود را پیدا کنید

چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد در اينجا سه رويكرد آورده ايم كه به شما كمك مي كند تا بتوانيد زبان عشق اصلي خود را بيابيد. ابتدا، رفتار خود را بررسي كنيد. شما معمولاًچگونه عشق و تحسين خود را نسبت به افراد ديگر نشان مي دهيد؟ اگر…