از سختی ها و مشکلات نهراسید

از سختی ها و مشکلات نهراسید اجازه ندهید مشکلات و سختی های زندگی روحیه ی شما را تضعیف کند.همهما سختی هایی داریم که البته نباید اجازه بدهیم زندگی مارا خدشه دار کند.نباید دست بر روی دست بگزاریم و آن ها را در هر زمان و مکان در درونخود یاد آوری…

تصمیم گری وابسته

تصمیم گری وابسته شخصی قرار است مدرسه محل تحصیل خود را انتخاب کند.دوستان نزدیک اوبه مدرسه ای رفته اند که با منزل آن شخص فاصله نسبتاً زیادی دارد.شخص،بهدلیل وجود دوستانش در آن مدرسه،همان مدرسه را انتخاب می کند،بدون اینکهبه مسافت،هزینه و دیگر مسائل توجهی بکند.بعد از گذشت یک سال از…

هیچ چیز نمی تواند مانع تحقق یک اراده آهنین گردد

هیچ چیز نمی تواند مانع تحقق یک اراده آهنین گردد همانطور که پیش تر گفته ام این نیرو یا قدرت تصمیم گیری بر آینده تک تکما تاثیر فراوانی داشته و دارد به عبارت دیگر این تصمیمات ما هستند کهسرنوشت ما را رقم می زنند،نه شرایط حاکم بر زندگی ما.زیرا نا…

انتخاب باور مثبت و فکر

انتخاب باور مثبت و فکر تا اینجایی که درباره قدرت حق انتخاب باهم صحبت کردیم بهترهبه مه مترین نکته هم اشاره کنیم و اون اینه که ما میتونیم افکارو باورهای خودمون رو انتخاب کنی م و بعد از انتخاب این افکار وباورها میتونیم واقعی تها ی زندگی و زندگی تازهای…

انتخاب مشورت با افراد آگاه

انتخاب مشورت با افراد آگاه یعنی این که ما در بعضی کارها با افرادی متخصص و عالم در اونزمینه مشورت و صحبت کنیم اما در نهایت تصمیم و انتخابنهایی رو خودمون انجام بدیم، و این می تونه استقلال فکریباشه. موضوع مورد مشورت و فرد قابل اعتمادی که ما با اونشخص…

انتخاب مشورت با افراد آگاه

انتخاب مشورت با افراد آگاه یعنی این که ما در بعضی کارها با افرادی متخصص و عالم در اونزمینه مشورت و صحبت کنیم اما در نهایت تصمیم و انتخابنهایی رو خودمون انجام بدیم، و این می تونه استقلال فکریباشه. موضوع مورد مشورت و فرد قابل اعتمادی که ما با اونشخص…

ترس مانعی ناشناخته برای انتخاب هاتون

ترس مانعی ناشناخته برای انتخاب هاتون به نظرتون چرا گاهی ما نمی تونیم تصمیم بگیریم وانتخاب کنیم؟! درست حدس زدی یکی از دلایل این که ما در تصمیم گیریضعیف هستیم اینه که می ترسیم ترس مانع بزرگی برای انتخابکردنه ، افرادی که نمی تونن راحت تصمیم بگیرن آدمهایی ترسوهستن که…

رابطه ی بین احساسات و انتخاب های زندگی

رابطه ی بین احساسات و انتخاب های زندگی احساسات در وجود ما یه جزء نهفته هستش و با بروز یک عملیا رفتار این احساسات بیدار شده و عکس العمل جسمی در ما بهوجود میارن. رابطه ی بین احساسات و انتخاب های زندگی خوب مسلما بنا به اون شرایط جسمی و…

حق انتخاب همسر

حق انتخاب همسر همونطوری که در قرآن اومده: برای خودتان همسران شایستهانتخاب کنید تاکید پیشوایان و بزرگان دینی و خداوند در کتابقرآن به همین موضوعه، زیرا این انتخاب یکی از مهم ترینانتخاب های زندگی هر فردی می تونه باشه. حق انتخاب همسر همونطور که خداوند می فرماید: و آرامش شما…

دیدگاه شما به برگزیدنهای زندگیتون

دیدگاه شما به برگزیدنهای زندگیتون من مي تونم تعیین كنم كه قرباني دنيا باشم يا يه ماجراجو درجستجوی راههای بهتر زندگی کردن ؛همه چيز بستگي به روشنگاه من و شما به زندگي داره هر تغییر توی زندگی نتیجه گزینشهای ماست، پس بازم میگم همیشه بهترین گزینشمون رو انجامبدیم. دیدگاه شما…