عوامل بیرونی در اعتماد به نفس

عوامل بیرونی در اعتماد به نفس خانواده و دوستان و محیط بسیار بر اعتماد به نفس ما تأثیر می گذارند. اگردر دوران کودکی در خانوادۀ خوب یا در محیطی ضعیف رشد کرده اید یاافرادی جلوی راه شما قرار گرفته اند که رفتار انسانی نداشته اند بیشک عوامل بیرونی در اعتماد…

چرا اعتماد به نفس

چرا اعتماد به نفس مهم ترین عامل موفقیت و پیشرفت، اعتمادبه نفس است. درحقیقت،کلید اصلی تمام موفقیتهای بشراست. هر چقدر موفقیتهایبزرگترری می خواهید باید اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید.همۀ ما در کودکی به خاطر سرزن شها و تحقیرها و برچسب هاییکه از طرف خانواده و جامعه بر پیکرمان زده شده…

زندگی بازی است

زندگی بازی است هر شخصی برای خودش تعبیری از زندگی دارد.تعبیری که امروز رایج است،این است که زندگی بازیست.در دین اسلام تعبیری ازاینکه زندگی لهو و لعب است به چشم می خورد. برخی افراد زندگی را یک آزمون می دانند و با این حال هر بازی برنده و بازنده ای…

به رویاهایتان فکر کنید

به رویاهایتان فکر کنید آنچه را که برای خود یا هم نوعان خود می خواهید بدهید،در زیباترین شکل ممکنتجسم کنید.در رویاپردازی سخاوتمند باشید و بلند پروازی کنید. به رویاهایتان فکر کنید تمامی روهایتان را بر روی کاغذبیاورید.به انسان هایی فکر کنید که به دیدار شما علاقه مند هستند و از…

توجهتان را به جهت صحیح هدایت کنید

توجهتان را به جهت صحیح هدایت کنید توجه بسیار مهم است.توجهتان را به جهت صحیح هدایت کنید.به قدرت تمرکز پی بردید.پس بهتر است از همین حالا از این قدرت استفاده کنید ونهایت بهره را ببرید.اکنون از شما می خواهم به اهداف و چیزهایی که می خواهید به آن ها دست…

کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند

کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند کلمات مثل کلید می مانند.اگر درست انتخابشان کنی،می توانیهر قلبی را باز کنی و هر دهنی را بسته. کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند الفاظ و کلمات،احساسات ما را تحت تاثیر قرار می دهند؛این در حالی است که ما بهاین نکته هیج…

ایمان قوی

ایمان قوی ایمان قوی در دل ایجاد کرده و به مدد آن فوراً دست به کار شوید. نیرویی وجود دارد که بر تمامی تصمیمات ما حکمفرماست.این نیرو،احساس شما رانسبت به خودتان و افکارتان در هر لحضه از زندگی،تعیین می کند.به طور مثال این که چه کارهایی انجام بدهید و چه…

ناتوانی و بی کفایتی

ناتوانی و بی کفایتی هرگاه که نتوانیم کاری را که باید قادر به انجامش باشیم،انجام دهیم،احساس بیارزش بودن و بی کفایتی می کنیم. پیام:پیام این دوست این است که شما در حال حاظر برای انجام کاری که در دستتاناست،مهارت لازم را دارید،اما نیازمند اطلاعات،درک بهتر،شیوه کار،ابزار و یا اعتماد بهنفس…

تعریف ناکامی از نظر روانشناسی

تعریف ناکامی از نظر روانشناسی تعریف ناکامی از نظر روانشناسی کتاب درسی ام اینگونه است: نا توانی در حلمسئله،وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می کند که ناکامی نام دارد.در کتاب آنتونی رابینز تحت عنوان پیش به سوی کامیابی به این احساس اشارهشده است که:احساس ناکامی از راههای گوناگون به ما…

موفقیتهای هر فصل

موفقیتهای هر فصل اکثر موفقیتهای شما به نوع رفتار و قابلیت شما در کاشت بذرها در فرصتهای بهار،وجین و شخم زدن در تابستان، برداشت محصول در فصل پاییز و قوی تر، بهتر و آگاهتر شدن در زمستان بستگی دارد. آنچه که برای شما اتفاق می افتد، آینده ی شما رانمی…