ساختار ذهن

ذهن در واقع از دو بخش اساسی ساخته شده است ذهن خودآگاه و ذهنناخودآگاه، ذهن ناخودآگاه چند برابر بزرگتر از ذهن خودآگاه است که برخی اشخاص آن را به نام غول ذهنی مینامند . جالب است بدانید 95درصد فعالیتهای ما را ذهن ناخودآگاه برای ما میگیرد.ذهن موجودی است مجازی، ذهن…

دلایل اهمالکاری آنلاین

دلایل اهمالکاری آنلاین -1 ما ذاتا موجودی اجتماعی هستیم و از ارتباط برقرار کردن با دیگران لذت میبریم.شبکههای اجتماعی این امکان را به ما میدهند تا بتوانیم با هر کسی که میخواهیم،در هر نقطهای از این جهان پهناور که باشد، ارتباط برقرار کنیم.-2 علاوه بر اینکه ما ذاتا موجوداتی اجتماعی…

کم کردن تعداد عوامل حواس پرتی

کم کردن تعداد عوامل حواس پرتی کم کردن تعداد عوامل حواس پرتی، پیش از آنکه کارمان را شروع کنیم. در اطراف ما عوامل حواس پرتی زیادی وجود دارد که در اکثر مواقع از فردی به فرد دیگر متفاوتاست. به عنوان مثال، برای بعضی از افراد کار کردن با صدای رادیو…

یک سفر طولانی با اولین قدم آغاز میشود

یک سفر طولانی با اولین قدم آغاز میشود بیایید با هم روراست باشیم! اگر هنوز آماده نیستید تا شروع کنید و اولین قدم را بردارید، بهتراست که همین الآن این کتاب را ببندید و به سراغ کار دیگری بروید؛ چرا که هنوز به اندازه کافیبرای تغییر متعهد نشدهاید و با…

فردا انجامش میدهم

فردا انجامش میدهم از فردا رژیم غذایی جدیدم را شروع میکنم، از فردا کمتر غذا میخورم، از فردا شیرینی نمیخورم،از فردا درس خواندن را شروع میکنم، از فردا ورزش میکنم، از فردا سیگار را ترک میکنم، ازفردا صبحها زودتر از خواب بیدار میشوم، از فردا برنامهریزی میکنم، فردا با مادرم…

برای تغییر متعهد شو

برای تغییر متعهد شو بهترین استراتژی برای یک تغییر موفقیتآمیز )برای اینکه بتوانیم در زندگیمان نقش فعالیداشته باشیم، به اهدافمان برسیم و از مسیر زندگیمان لذت ببریم( این است که نسبت بهتغییر، تعهد زیادی داشته باشیم. به نظر شما چطور باید برای تغییر عادت اهمالکاری متعهدشویم؟یک بار دیگر به دفترچه…

توجه به نکات مثبت زندگی

توجه به نکات مثبت زندگی بجای گله و شکایت و سرزنش فقط کافیست توجه خودتان را برچیزهای مثبت زندگی متمرکز کنید. اگر فقط و فقط این کار را درزندگی انجام بدهیم اتفاقهایی عالی در زندگی ما رخ میدهد. توجه به نکات مثبت زندگی آسان ترین راه صحب تکردن دربارۀ چیزهای…

تقویت احساس لیاقت و شایستگی

تقویت احساس لیاقت و شایستگی متوجه شدیم که احساس گناه دقیقاً با احساس لیاقت وشایستگیدر تضاد است. وقتی که با بخشش خودمان سعی می کنیم احساسگناهمان را کاهش دهیم تازه یواش یواش از بعد منفی خارج شدهو به جایگاه صفر می رسیم جایی که دیگر احساس گناه نداریم ونسبت به…

عذاب وجدان

عذاب وجدان نکتۀ بسیار مهمی که به احساس گناه مربوط میشود، عذابوجدان است .اگر بخواهیم عمیق تر به احساس گناه نگاه کنیم، متوجه میشویمکه احساس گناه رابطۀ مستقیمی با عذاب وجدان دارد. ما وقتیاحساس گناه می کنیم که عذاب وجدان میگیریم. دقت کنیدخیل یها وقتی خطایی انجام میدهند میگویند عذاب…

بخشش واقعی

بخشش واقعی دوستان این رفتار دیگران که در دوران نوجوانیم برایم اتفاق افتادهبود فقط یک نمونۀ واقعی است که در زندگی هر شخصی به وجودمیآید . باعث کاهش اعتمادب هنفس میشود. این عوامل، چه درمحیط خانواده چه در بین دوستان چه در مدرسه و چه در محیطکاری ما اتفاق میافتد…