روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام

روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام، علما و اندیشمندان از دیدگاه اسلام، انسان مخلوقی است که از هنگام زاده شدن، بالقوه کمالاتی دارد که می تواند به آنها فعلیّت بخشد و همچنین فطرتی حیوانی دارد که بر اثر افراط و تفریط در آن، دشواری هایی برای خود و دیگران به بار…

دفتر گزارش خانواده

دفتر گزارش خانواده از آ ن جا كه تعليم و تربيت فرزندان در خانه هاي كودكان و نوجوانان مستلزم آگاهي همهافراد دست اندركار نسبت به برنامه هاي تربيتي است ، بنابراين تيم تخصصي مر بيان،مددكاران، و روان شناسان و مسئولان مربوطه بهتر است از همه موارد و مسايل فرزنداندر طول…

تقویت رفتارهای مطلوب فرزندان

تقويت رفتارهاي مطلوب فرزندان با اين اوصاف موارد زير را بايد به عنوان شيوه اي مناسب و جاي گزين برايتغيير رفتارهاي ناشايست و تقويت رفتارهاي مطلوب فرزندان مورد توجهپرسنل و مربيان قرار داد: -1 هرگونه تنبيه جسماني و رواني از سوي مسئولان در ارتباط با فرزندان كاملا ممنوعشود.-2 ايجاد مراكز…

مراحل متعدد برای تنبیه

مراحل متعدد براي تنبيه ناديده گرفتن رفتار ناشايست و بی توجهي به آنسرزنش لفظيمحروميت موقتمحروميت از امتيازات مرحله اول: ناديده گرفتن رفتار ناشايست و بي توجهي به آن روشي موثر بوده، اما اجراي آن براي مربيان بسيار مشكل است. عبارت تكنيكي به كاررفته براي اين نوع ناديده گرفتن محروميت موقت…

تشویق

تشويق تشويق ابزاري براي تحسين و ارزش دادن به فعاليت هاي درست كودكان به منظورتقويت شجاعت، جسارت و اعتقاد و باور فرد نسبت به اعمالش است. استفاده موثر از تشويق تشويق، واكنشي است كه به تقويت رفتار خاص منجر مي شود . اگر فرزندي رفتارشايسته انجام دهد ، تشويق باعث…

اوقات فراغت

اوقات فراغت به مجموعه فعاليت هايي گفته مي شود كه فرزند كاملا با رضايت خاطر براي تفريح،استراحت، توسعه اطلاعات فردي، آموزش غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانهبعد از رها شدن از الزامات شغلي، تحصيلي و اجتماعي به آن مي پردازد.اجراي فعاليتهاي فراغتي موجب رشد و شكوفايي استعدادها و كسب مهارت…

موارد تایید کارشناسان تغذیه

موارد تایید كارشناسان تغذيه اين موارد از سوي مسئولان مراكز و كارشناسان تغذيه و بهداشت مورد توجهقرار گيرد: -1 برنامه غذايي بايد بر مبناي ميزان كالري مورد نياز فرزندان، سن و سال، وضعيتجسماني و جنسي، نوع فعاليت و سليقه فرزند ان و طبق آداب و رسوم و محيطجغرافيايي هر منطقه…

بهداشت روانی

بهداشت رواني يكي از مسائل بسيار مهم در بهداشت كه نه تنها بر رفتار انساني اثر جدي دارد ، بلكه برسلامت جسمي و روابط اجتماعي انساني نيز بسيار موثر است ، مساله سلالامت روانياست. شناسايي به موقع اختلات رواني مي تواند از مشكلات وسيعي كه ممكن استدامن گير انسان شود،…

پول توجیبی

پول توجيبي پول توجيبي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم پرورشي و تقويت جنبه هاي خلاق مديريتاقتصادي فرزند و نيز آموزش مهارت خريد كردن ، پس انداز كردن و پاسخ به نيازها،اولويت بندي نيازها، تشويق و معامله كردن در خانه ها محسوب ميشود و به اين منظوربايد نسبت به پرداخت…

برنامه روزانه ایام تعطیلات تابستانی

برنامه روزانه ايام تعطيلات تابستاني در تدوين برنامه مراقبت بهتر است اين موارد مورد توجه ويژه اعضاي تيم مراقبت قرار گيرد: -1 اولويت با اين است كه فرزنداني كه داراي خانواده (خانواده باصلاحيت يا بستگان )هستند، به مرخصي بروند و ايام تعطيلات تابستاني شان را با خانواده خود سپريكنند. بايد…
1 2 3 21