خطر کردن در عشق

خطر کردن در عشق شنیده ایم که گفته اند هیچ اشکالی ندارد برای تمیزتر شدن، خود را به آب داغ بینداریم. خطر کردنهمیشه ارزش تلاش و آزمون را دارد. به من می گفتند اگر دست از شغل خوبم بردارم و به گردش دور دنیابروم، از کار خودم پشیمان خواهم شد…

شرطی سالم برای عشق بدون شرط

شرطی سالم برای عشق بدون شرط همواره درباره عشق قطعی می شنویم. این کاری است عادی شده که به عشاق اطمینان می دهد ما آنان رابی چون و چرا دوست داریم. اما خیلی زود متوجه می شویم که پذیرش شرط عشق قطعی کار بسیارمشکلی است. در حقیقت دست کم یک…

آوردن شگفتی در عشق

آوردن شگفتی در عشق حتی پر حرارت ترین عشاق هم مایلند با عشق تسکین و آرامش یابند. ما آسوده خاطر و بدون نارضایتیروابط خود را بدیهی می پنداریم، از این رو خوشنودی بسیاری را از دست می دهیم. امکان دارد این زمانبرای عشق مخاطره آمیز باشد. پذیرش اجباری همه چیز…

مشاوره اختلال دوقطبی

مشاوره اختلال دوقطبی اختلال دو قطبی یک ناراحتی با شیوع زیاد است وافراد زیادی را در تمام دنیا از جملهایران رنج می دهد. شیوع طیف اختلالات دوقطبی در جهان بیش از ۶ درصد در طول عمر میباشد، یعنی در حدود شش نفر از هر 277 بزرگسال در طول زندگی خود…

آیا بعد از ازدواج هیچ تغییری رخ نمی دهد؟

آیا بعد از ازدواج هیچ تغییری رخ نمی دهد؟ پس از تمام این بررسی ها، باید گفت، بعد از ازدواج تغییراتی در زن و شوهر به وجود می آید؛ اما این تغییر در اثرآمیختگی روح و روان و جسم آنها و گاه در اثر همنشینی و یادگیری های خودآگاه یا…

مشاوره وعده ازدواج

مشاوره وعده ازدواج یكی از بھانه ھای ارتباط بین پسران و دختران جوان، وعده ازدواج از طرفپسر است كه معمولا با این وعده ھا، پسران با دختران ارتباط برقرارمی كنند.دختر و پسر با طرح مسئله ازدواج با یكدیگر رفاقت كرده و سعی می كنند نیازھایعاطفی ھمدیگر را برآورده كنند. حقیقت…

مشکلات ناشی از ازدواج سفید

مشکلات ناشی از ازدواج سفید اگر چه امروزه شاهد ازدواج از نوع سفید آن یا همباشی در شهرهاي بزرگ جهان از جملهدر شهر تهران هستیم، اما این مسئله تبعات و صدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي زیاديرا براي افراد، جامعه و حکومت به همراه دارد.از آنجایی که مردمان جامعه ایرانی پایبند…

مشاوره خانواده در نظام جدید ارتباطات و رسانه ها

مشاوره خانواده در نظام جدید ارتباطات و رسانه ها نظام ارتباطی جدید مانند اینترنت و تلویزیون موجب شده اعضاي خانواده هر کدام فردی زندگی کنند. هرکس با یک تلویزیون یا کامپیوتر برنامه خاصی را می بیند و همه خانواده یک جا جمع نمی شوند ؛ در گذشته اعضاي خانواده کنار…

مشاوره خانواده یک تجربه مفید

مشاوره خانواده يك تجربه مفيد تجربه مفید سالهاست كه من و همسرم يك بازي كوچك انجام ميدهيم كه باعث لذت ما ميشود. نام ان اين است " بيا ببينيم چند چيز را ميتوانيم ببينيمبدون اينكه فكر كنيم بايد آن را داشته باشيم" ما اين بازي را در روزهاي دانشجويي خود…

مشاوره خانواده گفتگو کردن

مشاوره خانواده گفتگو كردن يكي از موارد ديگري كه براي داشتن يك رابطه ي خوب با والدين همسر نياز است، اين است كه ياد بگيريد بر سر تفاوتها گفتگو نماييد.گفتگو بهاين صورت آغاز ميشود كه فردي يك پيشنهاد ميدهد.جيم به والدين همسرش گفت:"ميدانم كه شما دوست داريد ما روز كريسمس…
1 2 3 14