اهمال کاری

اهمال کاری اهمال کاری یا به زبان ساده تر تنبلی عاملی است که ما را به سویشکست میکشاند. در دو فصل قبل درباره ذهن و زمان صحبت کردیم امادر این فصل میخواهیم درباره عاملی صحبت کنیم که ما را از عملکردن به توصیه های این دو فصل باز میدارد. بعضی…

دزدان زمان

دزدان زمان مهمترین دزدان زمان به دو نوع میباشند.1 . اولین دزد زمان معاشرت بیش از حد میباشد که میتواند وقت زیادیاز ما بگیرد. ما باید این مهارت را داشته باشیم که نگذاریم اقوام وخویشاوندان ما چه از طریق موبایل و چه حضوری وقت ما را بگیرند. دزدان زمان 2…

۸ اسرار ذهن ناخودآگاه

8 اسرار ذهن ناخودآگاه 1 در رویاهایتان با شما حرف میزندآیا تا به حال از خودتان پرسیدهاید که چرا رویاهایتان تا این حد عجیب وغریب اند؟ حقیقت این است که رویاهای شما آفرینش ذهن ناخودآگاهتانهستند. در واقع رویا دیدن، زمانی اتفاق میافتد که ذهن ناخوآگاه شما باتصاویر ذهنیتان ارتباط برقرار…

ذهن ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه ذهن ناخودآگاه به عنوان مخزنی از احساسات، افکار، نیازها و خاطراتتعریف میشود که خارج از خودآگاه ما میباشند.فردی که از پرنده میترسد ممکن است که در کودکی برای او اتفاقیناخوشایند در این مورد افتاده باشد که حتی آن را به یاد هم ندارد اما تأثیرترس آن در سن…

چند نکته برای کنترل ذهن

چند نکته برای کنترل ذهن 1 . از انجام کارهای روتین جلوگیری کنید و در واقع نگذارید مغز یکقدم از شما جلوتر باشد و بداند شما در طول روز به انجام چه کارهاییمشغول هستید. چند نکته برای کنترل ذهن 2 . برای یک ساعت تمرین در لحظه زیستن و روزه…

چای برگ لیمو برای افسردگی

چای برگ لیمو برای افسردگی برگ لیمو تقویت کننده حافظه و ضد اضطراب است. گیاهی آرامبخش است که برای قرنها درزمینههای دارویی استفاده میشود. عصاره لیمو یك آنتیاکسیدان بسیار قوی، ضد باکتری و ضدویروسیاست. بنابراین موجب تقویت سیستم ایمنی شده و از التهاب، عفونت و بیماری جلوگیری کند. چای برگ…

اخلاق و پوست مناسب

اخلاق و پوست مناسب ویتامین D جزو ویتامینهای محلول در چربی است و مکانیسم آن روی کبد است. یکی از مواردیکه سبب ایجاد جوشهای پوستی میشود، عملکرد نامناسب متابولیسم کبد است. هر چه کبد شماو بهطورکلی خود شما فرد گرم مزاج تری باشید بیشتر دچار جوشهای پوستی خواهید شد. اخلاق…

تأثیر ویتامین D بر افسردگی

تأثیر ويتامین D بر افسردگی این ویتامین 82 درصد از نور آفتاب و تنها 02 درصد از مواد غذایی جذب بدن میشود. قرار گرفتندر معرض نور خورشید، تولید ویتامین D را در بدن تحریك میکند و به همین دلیل هم نام ویتامینخورشیدی برای این ویتامین در نظر گرفتهشده است. ویتامین…

تغذیه افسردگی

تغذیه افسردگی وعدههای غذایی تنها زمانی از روز است که سایر اعضای خانواده، دوستان و دیگران میتوانندبزرگسالان و سالمندان را حمایت کنند. صرف غذا حتی یك وعده در جمع، بر مصرف و نوع غذایسالمندان تأثیر میگذارد. بنابراین، تنها زندگی کردن، بیوه بودن و انزوای اجتماعی، خطر ابتلا بهسوءتغذیه در جمعیت…

در جاده ناهموار تغییر

در جاده ناهموار تغییر عادتهای بد قدیمی ما، مانند اهمالکاری، به سختی تغییر میکنند و عادتهای جدید به سختیایجاد میشوند. تغییر عادت اهمالکاری، جادهای است که در آن دو قدم به سمت جلو میرویمو دوباره یک قدم به عقب بازمیگردیم. اگرچه باید نسبت به تغییر متعهد باشیم، اما خوب استکه…